Drewniana ZagrodaNoclegiNoclegi Jaszkowo
Jaszkowo i okolice
Jaszkowo – niewielka wieś położona na lewym brzegu Warty, 6km do Śremu, , w gminie Brodnica, w woj. wielkopolskim.

Pierwsza wzmianka o wsi Jaszkowo pojawia się w dokumentach źródłowych już w 1266 r, gdy niejaki Chwalimir z rodu Borków, przekazał ja na rzecz katedry poznańskiej – potwierdza to bulla Przemysła II z 1278 r. Wieś pozostawała w rękach Kościoła do końca XIV w, by na przełomie XIV i XV w. powrócić do rodu Borków Gryżyńskich. Od 1400 r. w dokumenty wzmiankują już o rodzinie Gryżyńskich lub Jaszkowskich z Jaszkowa, a pod koniec XVI w. Katarzyna Jaszkowska wnosi wieś w posagu do rodziny męża, Jerzego Lwowskiego z Ostroroga. Następnie wieś przechodzi przez ręce kilku rodów, tak by w 1784 r. zostać sprzedana przez Andrzeja Mierosławskiego, rodzinie Szołdrskich, którzy to będą jej właścicielami do II wojny światowej. Po II wojnie światowej majątek został znacjonalizowany i utworzono w nim RSP. W pierwszej połowie lat 90 XX w. majątek przejął obecny właściciel, hrabia Antoni Chłapowski, potomek generała Dezyderego Chłapowskiego. W majątki działa dziś prężnie ośrodek jeździecki – Centrum Hipiki – gdzie odbywają się zawody sportowe na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz działa szkoła podkuwaczy koni.

Istniejące we wsi zabytki:

Kameralny późnogotycki kościół św. Barbary z poł. XV w, przebudowany i powiększony w XVI w Wewnątrz prezbiterium nakryte sklepieniem gwiaździstym z poł. XVI w. W barokowym ołtarzu głównym obraz św. Trójcy i natomiast w zwieńczeniu św. Barbary. Na ścianach tablice epitafijne rodziny Szołdrskich. W wolnostojącej dzwonnicy znajdują się dwa dzwony z 1567r. i 1663r. W budynku dawnej plebani mieści się dziś Izba Pamięci bł. Edmunda Bojanowskiego.

Zespół dworski z XIX w, z pałacem z lat 1912-1920, projektu Stanisława Miecznikowskiego z dębami szypułkowymi, brama wjazdową i oficyną.

Inne atrakcje turystyczne:

Wieś położona jest na skraju Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, w obrębie którego mieszczą się dwa rezerwaty przyrody, położone nieopodal wsi:

Rezerwat Goździk Siny zlokalizowany na granicy gminy Brodnica i Mosina. Celem ochrony są stanowiska goździka sinego, konwalii majowej, czy kokoryczy wonnej.

Rezerwat Krajkowo zlokalizowany w północnej części powiatu śremskiego. Celem ochrony są kolonie lęgowe czapli siwej i kormorana czarnego oraz krajobraz starorzecza rzeki Warty. Inne zwierzęta chronione występujące w rezerwacie Krajkowo to bóbr, żmija zygzakowata i kozioróg dębosz.

Linki

Centrum Hipiki
Na plebanii
Śrem.pl
poznan.pl
Rogaliński Park Krajobrazowy
Drewniana Zagroda © 2011
Wszelkie Prawa Zastrzeżone